DAC7: Europese belastingwetgeving voor online platformen

Wat is de Europese DAC7 belastingwetgeving?

DAC7 is nieuwe Europese wetgeving die per 1 januari 2023 in werking treedt en als doel heeft het creëren van meer fiscale transparantie in de digitale economie. Hiermee wordt beoogd belastingfraude, -ontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Online platformen (zoals Bookalighthouse.com) worden vanaf 1 januari 2023 verplicht om belasting-gerelateerde gegevens van verkopers (verhuurders / hosts), die opereren vanuit of in EU-landen, te verzamelen en deze in januari 2024 te delen met de nationale Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst in ons geval, deelt deze gegevens vervolgens met de Belastingdiensten van de andere 26 lidstaten.


De gegevens die platformen moeten gaan delen met de Belastingdienst zijn:


De volgende info van de verhuurder (als natuurlijk persoon) (bron):

 • Voor- en achternaam
 • Hoofdadres
 • Alle TINs (Tax Identification Numbers) die de verhuurder zijn toegekend, en de lidstaten waar die zijn afgegeven
 • BTW-identificatienummer, indien beschikbaar
 • Geboortedatum


Additionele info wanneer de verhuurder zakelijk verhuurt (zoals eenmanszaak of BV) (bron):

 • Officiële naam
 • Hoofdadres
 • Alle TINs (Tax Identification Numbers) die de verhuurder zijn toegekend, en de lidstaten waar die zijn afgegeven
 • BTW-identificatienummer
 • Bedrijfsregistratienummer (KvK nummer)


Financiële informatie van de verhuurder (bron):

 • Identificatiecode (bijvoorbeeld het rekeningnummer) van de financiële rekening waarop de huursom wordt betaald of gecrediteerd
 • Indien het rekeningnummer niet op naam van de verhuurder staat: 
  • De naam van de houder van de financiële rekening waarop de huursom wordt betaald of gecrediteerd
  • Hoofdadres
  • Alle TINs (Tax Identification Numbers) die de rekeninghouder zijn toegekend, en de lidstaten waar die zijn afgegeven
  • BTW-identificatienummer, indien beschikbaar
  • Geboortedatum, of het KVK nummer indien het een entiteit betreft
 • De totale tegenprestatie (huursom) die is betaald of gecrediteerd tijdens elk kwartaal van de rapportageperiode
 • Het aantal relevante activiteiten (boekingen) waarvoor deze tegenprestatie is betaald of gecrediteerd
 • Alle honoraria, commissielonen of belastingen die door Booka Rentals BV tijdens elk kwartaal van de rapportageperiode ingehouden of geheven werden


Indien de te rapporteren verhuurder onroerend goed verhuurt, worden tevens de volgende gegevens gedeeld (bron):

 • Het postadres van elke verhuurde accommodatie
 • Het gemeentelijke- of nationale registratienummer
 • De totale huursom die is betaald of gecrediteerd tijdens elk kwartaal van de rapportageperiode
 • Het aantal relevante activiteiten (boekingen) dat is verricht voor elke accommodatie
 • Het aantal verhuurdagen voor elke accommodatie tijdens de rapportageperiode
 • Het type accommodatie


Wanneer moet Booka Rentals deze gegevens delen?

Gegevens van een verhuurder dienen te worden gedeeld indien sprake is van:Je kan hier alvast de benodigde informatie invullen:

Gegevens invullen


Indien je de gegevens niet tijdig invult, zullen uitbetalingen bevroren worden vanaf het moment dat met een uitbetaling de grens van €2.000 wordt overschreden in het betreffende kalender jaar.  


Toekomstige wetgeving

Deze DAC7 belastingwetgeving staat los van de toekomstige maatregelen om: "transparantie in de sector van de korte termijn verhuur te bevorderen ten behoeve van alle spelers". Deze, over enkele jaren aanstaande wetgeving, bepaalt specifiek dat verhuurgegevens met lokale overheden gedeeld moeten worden om ze inzicht te geven in hetgeen er in hun stad qua toeristische verhuur plaatsvindt. De DAC7 belasting informatie delen wij alleen met de Belastingdienst.


Definities

 • Hoofdadres: het adres van de hoofdverblijfplaats van een verkoper (verhuurder) die een natuurlijke persoon is, alsook het hoofdadres van het geregistreerde kantoor van een verhuurder indien die een entiteit is.
 • Identificatiecode: het unieke identificatienummer of referentienummer van de rekening bij een bank of bij een andere vergelijkbare betalingsdienst waarover de platformexploitant beschikt en waarop de tegenprestatie (huursom) wordt betaald of gecrediteerd. Bijvoorbeeld de IBAN of het PayPal emailadres.
 • Verkoper (verhuurder): een gebruiker van een platform, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een entiteit, die op enig ogenblik tijdens de rapportageperiode op het platform is geregistreerd en een relevante activiteit verricht. Bijvoorbeeld: de verhuur van een accommodatie.
 • Entiteit: een rechtspersoon of een juridische constructie, zoals een vennootschap, samenwerkingsverband, trust of stichting.


Bronnen

 • DAC7 Wetgeving in: EN / NL / DE / ES / FR - Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen
 • Nederlandse implementatie voortgang van de Europese DAC7 richtlijn: www.tweedekamer.nl.
  • Zoals op deze pagina te zien is, is de stemming over het wel of niet aannemen van deze wetgeving pas op 10 november 2022 geweest en met 123 van de 148 stemmen aangenomen. 
 • Toekomstige wetgeving (dus niet deze DAC7 wetgeving): "betreffende het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot kortetermijn verhuur van accommodatie en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724"


Indien er vragen zijn, je toevoegingen hebt of iets anders (on)gerelateerds, neem gerust contact met ons op.

Support